Velg visning:
Ren tekst
Tekst med overskrifter og flyt
Kildefiler for import (onsong etc)
Besifring (akkorder)

Velg grafisk modus:
 LIVE (sort bakgrunn)
 PRINT (hvit bakgrunn)

Utvalg
 Engelske sanger
 Norske sanger
 Alle sanger