Store og mektige er dine gjerninger
Herre Gud allmektig
Store og mektige er dine gjerninger
Herre Gud allmektig

Rette og sanne er dine veger,
du tidsaldrenes konge
Rette og sanne er dine veger,
du tidsaldrenes konge
Herre, Gud allmektig

Alle folk skal komme og tilbe foran deg
Alle folk skal komme og tilbe foran deg
Herre, Gud allmektig