KeyTxtOnsongPngTitle
SrcTxtChords
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  10.000 reasons (Bless the Lord oh my soul)
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  10.000 toner (Lovsyng Gud å min sjel)
 Dm Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Aldri går du fra meg
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Alt for Jesu fot jeg legger
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Alt jeg behøver er mere av Jesus
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Bare frelse i Jesu navn
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Bare på grunn av din nåde
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Blodet som rant (Gud din nåde)
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Bøy kne
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Closer
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Deg være ære - Geirs version
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Det blod som Jesus gav for meg
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Det er ditt blod som renser meg
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Din trofaste kjærlighet
 H Txt  Src  Txt2  Chrds  Din trofasthet
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Ditt blod er det som renser oss
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Dra meg nær til deg
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Draw me close to you
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er den høyeste (Vi opphøyer deg)
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er den høyeste, evige Gud
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er hellig, hellig
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er her på dette sted
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er konge, du er Gud, regjerer med...
 Gm Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er min Gud
 Hm Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er mitt skjulested
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er på tronen
 Bb Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du er vår far Gud
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Du fortjener alt
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du omgir meg på alle sider
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Du regjerer
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Du svikter aldri meg
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Du vet vel om at du er verdifull
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Dypere inn
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Elskede Jesus
 Dm Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Fall til ro
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Fantastisk
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Png For evig (Forever)
 H Txt  Src  Txt2  Chrds  Forvent mer
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Frihet
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Fyll min sjel, Gud
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Gi meg Jesus
 D Txt  Png Gjør mitt liv til en lovsang
 E Txt  Png Glede glede
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Graven er tom
 F Txt  Png Gud din nåde er større enn alt
 E Txt  Png Gud du er stor
 Bbm Txt  Png Gud er en god Gud
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Gud jeg gir deg mitt liv
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Halleluja, du er bare god
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Han er den høyeste
 F Txt  Png Han er min sang og min glede
 Cm Txt  Png Han er vår konge i evighet
 D Txt  Png Han har gjort meg glad
 D Txt  Png Han skal komme over oss
 E Txt  Png Hans namn är mycket större
 D Txt  Png Hellig er du Gud
 C Txt  Png Hellig, hellig, hellig, hellig er vår Gud
 C Txt  Hellig, hellig, hellig, Herre, Gud allmektig
 G Txt  Png Hellig, hellig, hellig, Herren Sebaot
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Hellige Ånd, Hellige Ånd, blås med...
 C Txt  Png Helliget er ditt navn
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Herre ditt navn hvor herlig det er
 D Txt  Png Herren er min styrke og min lovsang
 G Txt  Png Herren velsigne deg og bevare deg
 D Txt  Png Herren vil velsigne deg
 Bb Txt  Png Herrens navn er en salve
 Dm Txt  Src  Txt2  Chrds  Hevenu shalom
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Hjerteslag
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Holy Spirit you are welcome here
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Hosanna
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  How great is our God - Å store Gud
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Hvem er som du
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Hvem kan lignes deg (Du er underfull)
 D Txt  Png Hvilken dag det skal bli
 D Txt  Png Hvilken glede jeg får
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  I could sing of your love forever
 Bb Txt  Src  Txt2  Chrds  Png I din åpenbarte herlighet
 Em Txt  Png I evighet
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  I just set aside the cares
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png I stor beundring
 C Txt  Png Ingen er som du, ingen er som du
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Ingen er som Jesus
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Ingen er så Herlig
 D Txt  Png Ingen som deg
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Inn i din nærhet
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Jeg er din Gud som leger deg
 A Txt  Png Jeg er ren, jeg er ren i Jesu blod
 E Txt  Png Jeg er salig
 Dm Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Jeg løfter mitt blikk
 E Txt  Png Jeg tilber deg, Allmektig Gud
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Jeg trenger deg
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Jeg vil hylle og tilbe deg
 Eb Txt  Png Jeg vil løfte mine vinger
 C Txt  Png Jeg vil opphøye deg, Gud
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Jeg vil tilbe
 G Txt  Png Jesus, det beste som har hendt meg
 C Txt  Png Jesus, det eneste, helligste reneste
 D Txt  Png Jesus, intet større navn jeg vet
 E Txt  Png Jesus, Jesus, ingen kan være
 D Txt  Png Jesus, Jesus, Jesus, det er noe..
 Bb Txt  Png Jesus, vi elsker deg, vi tilber og...
 A Txt  Png Jesus, vi priser deg
 F Txt  Png Jesus, å Jesus, fyll oss med din Ånd
 A Txt  Png Kom inn i hans nærhet
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Kom og rør ved meg ved din Ånd
 C Txt  Png Kraften i korset
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  La det være Jesus
 D Txt  Png La din vilje skje
 F Txt  Png La min lovsang være til behag for deg
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png La vår lovsang stige (Vi har et kall)
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Love on the line
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Lovet være Jesu navn (Vi står under Dine vingers ly)
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Majestet, Konge i evighet
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Makten og æren (Ancient of days)
 E Txt  Png Makten är i Jesu händer
 D Txt  Png Med jubelrop
 Ab Txt  Png Min Gud, din er æren
 F Txt  Png Min Jesus lever
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Mitt hjerte strømmer over
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Navnet Jesus
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Navnet over alle navn
 F Txt  Png Nå gir vi oss til deg
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Nær deg Gud
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  O, how I love Jesus
 G Txt  Png Om du tror
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Opphøyd Gud
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png På grunn av Jesu blod
 C Txt  Png Reis deg i Guds veldige kraft
 D Txt  Png Rena mej
 E Txt  Png Rens meg i ditt blod
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Revelation song
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Rop nå til Herren
 F Txt  Png Sammen i ditt hus
 D Txt  Png Send ditt regn ifra Himmelen
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Show me your glory
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Som en mektig vind
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Som vannet bryter igjennom
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Store og mektige
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Strømmer av nåde
 Dm Txt  Png Står her nå
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Står i din nærhet (Jeg står i din nærhet)
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Syng det ut
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Så dyp en kjærlighet
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Så lenge hjertet slår
 F Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Takk for alt du har gjort for meg
 D Txt  Png Takk for din nåde
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Takk for Golgata
 H Txt  Src  Txt2  Chrds  Takk min Jesus
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Takk, takk, Jesus
 E Txt  Png Tiden är inne för helande
 C Txt  Png Til alle tider ditt rike består
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Uendelig
 A Txt  Png Uten deg er jeg uten håp
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Velkommen til dette sted
 H Txt  Png Verdig er Guds Lam
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Vi er her for å prise ditt navn
 D Txt  Png Vi er samlet i ditt navn
 E Txt  Png Vi gir aldri opp
 D Txt  Png Vi har herlig seier
 C Txt  Png Vi kommer på blodets grunn
 C Txt  Png Vi står på hellig grunn
 G Txt  Png Vi tilber deg (Vi vil bygge din trone)
 A Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Vi vil gi deg ære og tilbe deg
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Vi vil hylle deg, Jesus
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Vi vil se din kraft og din herlighet
 C Txt  Png Vår Gud er god
 D Txt  Png Vår Gud han er stor
 A Txt  Png Vær velkommen Hellig Ånd
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png When the music fades
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  With all I am
 E Txt  Src  Txt2  Chrds  With arms held high
 D Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Å det dyre Jesu blod
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Å hvor stor du er
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Å kjenne deg så nære
 E Txt  Png Å lære kjenne deg er min lengsel
 G Txt  Src  Txt2  Chrds  Å pris hans navn
 C Txt  Src  Txt2  Chrds  Png Åpne mitt hjerte for deg, Gud
 C Txt  Png Åpne o Herre øynene våre
Sangliste denne uke